keskiviikko 25. marraskuuta 2009

Lapinjoen jokivarressa päästiin hyvään alkuun


Lapin osuuspankilla oltiin Anne-Marin kanssa eilen. Paikalla oli kymmenen joen tilasta kiinnostunutta keskustelijaa. Mielenkiintoinen ilta. Minä ainakin opin Lapinjoesta paljon uutta ja pystyn nyt erilailla hahmottamaan joen historiaa ja käytön tarpeita. Niin ja sainhan minä aiemmin esittämiini kysymyksiini vastaukset. Kiitos kaikille osallistuneille monipuolisesta keskustelusta.

Yhdeksi suurimmista ongelmista Lapinjoen käytölle koettiin joen umpeenkasvu, jolloin sen käyttö esimerkiksi melomiseen ja soutamiseen vaikeutuu. Pahimmat kohdat ovat Kinnalanjärvi ja Saarnijärven yläosa. Paras aika vesillä liikkumiseen on keväällä, kun kasvillisuus ei ole vielä lähtenyt täyteen kukoistukseensa ja vettä on runsaasti. Esille nostettiin Lapinjokisoudun uudelleen elvyttäminen. Hieno idea.

Toinen iso esille noussut ongelma oli jokivarsien pusikoituminen. Joki kulkee pitkiä pätkiä peltojen keskellä, mutta niillä paikoilla, jotka ovat kaikkien tavoitettavissa voitaisiin miettiä esimerkiksi siivous/raivaustalkoita. Esimerkiksi Lapin keskustassa jokimaisema on kesäaikaan melko saavuttamattomissa, vaikka joki kulkee ihan kävelyreittien sivua. Myös jokisuu on voimakkaasti umpeenkasvanut. Keskusteltiin laidunnuksen hyödyistä ja haitoista ja niiton ongelmista. Myös Saarnijärven umpeenkasvu ja tila puhututti paljon.

Antoisan illan jatkoa odotellen...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti