maanantai 13. syyskuuta 2010

Hinnerjoki syysväreissä

Viime torstaina jokivarsikävelimme Hinnerjoen rannoilla. Ilta oli mitä upein.

Kävelijöitä Hinnerjoella oli vähän, mutta siitä huolimatta jokivarsikävely oli varsin onnistunut. Joki kulkee kylän läpi rehevänä ja melko käyttämättömänä, mutta menneestä käytöstä on merkkejä ja tarinoita. Illan aikana keskusteltiin jokivarsikävelijöiden ja muiden iltakävelijöiden kanssa toiveista vedenlaadun paranemisesta ja käyttörajoitteista ja -mahdollisuuksista. Kalastusta joessa harrastetaan edelleen ja uimistakin niissä paikoissa, missä vettä on tarpeeksi. Veden vähyys koettiin monella tapaa ongelmalliseksi ja voimakas tulviminen runsasvetiseen aikaan. Vedenlaadun parantamiseksi joen yläjuoksulle ollaan tekemässä metsästysseuran toimesta kosteikkoja ja metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelumenetelmiin kiinnitetään valtakunnallisesti koko ajan enemmän huomiota. Joki kaikessa rehevyydessään toimii luonnollisena kosteikkona ja tarjoaa suojapaikkoja eliöstölle. Maisemallisesti joki on tärkeä osa kyläkokonaisuutta ja sellaisena sen tulisi säilyäkin.

Kiitos kaikille kävelijöille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti